Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ενημέρωση Προσφύγων για την Εμπορία Ανθρώπων
20 Ιουν 2017

Ενημέρωση Προσφύγων για την Εμπορία Ανθρώπων

Είχαμε την ευκαιρία να φέρουμε ενημέρωση σε οικογένειες και παιδιά προσφύγων για την εμπορία ανθρώπων.
 
Μετά την παρουσίαση με τη βοήθεια μεταφραστή στα Αράβικα, δόθηκαν ερωτηματολόγια στους πρόσφυγες όπου μπορούσαν να εκφράσουν προβληματισμούς τους ή να αναφέρουν περιστατικά βίας και εμπορίας ανθρώπων που γνωρίζουν.
 
Όσοι παρακολούθησαν την ενημέρωση είδαν επίσης ένα βίντεο στα αράβικα με μια αληθινή ιστορία κοπέλας και πως διασώθηκε.
 
Καθώς οι πρόσφυγες στη χώρα μας βρίσκονται σε μια ευάλωτη θέση, είναι σημαντικό να ενημερωθούν για φαινόμενα όπως η εμπορία ανθρώπων και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όπως και τρόπους για να προστατευτούν.